มาร์เก็ตติ้ง
มาร์เก็ตติ้ง
 • มาร์เก็ตติ้ง โดยทั่วไป Content marketing ถือเป็นช่องทางในการเปิดโอกาสในทางการตลาด เป็นตัวส่งเสริมและเป็นตัวช่วยผลักดันทางการตลาดของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วย Content marketing เป็นเนื้อหาทางการตลาดที่มีคุณภาพและสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ รับทำ marketingเรามีวิธีการสร้าง คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง เพื่อเป็นข้อความในการสื่อสารทางการตลาด ในการสร้างและกระจายเนื้อหาที่มีคุณภาพกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การโฆษณาในช่องทางต่างๆ เช่น ทีวี บล็อก แบนเนอร์ ออนไลน์ Content marketing ถือเป็นการสื่อสารสองทางร่วมกัน โดยการเขียนเนื้อหาที่ผู้คนต้องการที่จะอ่านและสนใจใคร่รู้ เป็นวิธีการแนวใหม่ที่สมบูรณ์แบบของการ “ขาย” โดยไม่จำเป็นต้องแสดงออกอย่างชัดเจนแต่แฝงด้วยวิธีการที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

  ความสัมพันธ์ของ Content Marketing

  เนื้อหาของคุณจะต้องเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับธุรกิจของคุณและเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เป็นข้อความที่ลูกค้าต้องการอ่านและกำลังสนใจที่ต้องการหาข้อมูลสามารถค้นหาใน Google และเป็นเนื้อหา SEO  (Search Engine Optimized) คือ เนื้อหาที่สามารถปรากฏขึ้นบน Google ในลำดับต้นๆและง่ายในการค้นหาหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

  Content marketing ต้องใช้เวลาและความพยายาม ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในระยะยาว แต่มีความคุ้มค่าและคุ้มทุนอย่างมาก วิธีการที่สามารถสื่อสารทางการตลาดมีหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

  1. สื่อทางสังคม (Social media )
  2. การโพสต์บทความในเว็บไซต์ (Posting articles on their website)
  3. จดหมายข่าว (Newsletters)
  4. กรณีศึกษาและรายงานเป็นทางการ (Case studies and white papers)
  5. วีดีโอและการถ่ายทอดทางอินเตอร์เน็ต (Videos and Webcasts)
  6. การโพสต์บนเว็บไซต์ของคนอื่น (Guest Blogging)