กีฬา ประวัติความเป็นมาของกีฬา

กีฬา
                         กีฬา

กีฬา สากลได้เข้าสู่ประเทศไทยและเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ซึ่งในการดำเนินการกีฬาในสมัยนั้น ได้รับพระราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาเพื่อเป็นแนวทางการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬารวมทั้งการรับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาช่วยเหลือ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2507 ได้มีการจัดตั้ง “องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย” ขึ้น


วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งการกีฬาแห่งประเทศไทย มีดังนี้
1.  ส่งเสริมกีฬาให้มีคุณภาพ
2. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬาทั้งหมด
3. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำโครงการ แผนงานและสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬา รวมทั้งประเมินผล
4. ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และร่วมมือในการจัดการและดำเนินการกีฬา
5. สำรวจ จัดสร้าง และบูรณะสถานที่สำหรับการกีฬา
6. ติดต่อ ร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร
7. สอดส่องและควบคุมการดำเนินกิจการทางการกีฬา
8. ประกอบกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวแก่ หรือประโยชน์ของการกีฬา


อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *